پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


آیت الله عراقی و درخواست از مسئولین

تبریک آیت الله محمدی عراقی به مجلس ششم و درخواست ایشان از مجلس و دولت وقت برای توجه به اقتصاد و فرهنگ مردم در نماز جمعه تهران

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله