پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


آیت الله عراقی نماز جمعه تهران

توصیه آیت الله محمدی عراقی در سال امام علی(ع) به مردم و مسئولین، جهت بزرگداشت آن حضرت (نماز جمعه تهران)؛

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله