پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


حمایت از خانواده رزمندگان اسلام در ایام جنگ

تأکید آیت الله محمدی عراقی (نماینده حضرت امام در سپاه پاسداران) بر حمایت از خانواده رزمندگان اسلام در ایام جنگ، در حضور حضرت آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور و رئیس وقت شورای عالی دفاع)

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله