پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


قصر شیرین مجددا عروس شهرهای ایران میشود...؛

سخنران آیت الله عراقی در جمع مردم عزیز شهرستان قصرشیرین

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله