پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


مردم محترم کنگاور هرچه دارند تقریبا ازین خانواده دارند

سخنان "مرحوم آیت الله زرندی"، نماینده فقید ولی فقیه، امام جمعه و نماینده وقت مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در توصیف "حاج آقا بزرگ"، و فرزند شهید ایشان "آیت الله بهاءالدین محمدی عراقی کنگاوری"

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله