پیوندها
فرم کارجویان و کارآفرینان
نظر سنجي

نگارخانه


شهید "حاج آقا بهاء" در نگاه مرحوم آیت الله زرندی

سخنان زیبای "مرحوم آیت الله زرندی"، نماینده فقید ولی فقیه، امام جمعه و نماینده وقت مردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبری در توصیف "شهید بهاالدین محمدی عراقی"، پدر بزرگوار آیت الله محمدی عراقی کنگاوری

بازگشت به نگارخانه
فرم کارجویان و
کارآفرینان
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله