پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


گزارش ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دولت اصلاحات

گزیده گزارش آیت الله محمود محمدی عراقی (رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دولت) و آقای احمد مسجد جامعی (وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت اصلاحات) و توصیه های مقام معظم رهبری به ایشان و سایر مسئولین فرهنگی

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله