پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه


اعطای درجه سرداران سپاه توسط رهبری و آیت الله عراقی

مراسم اعطای درجه به سرداران و دانش آموختگان سپاه توسط مقام معظم رهبری و آیت الله محمدی عراقی (نماینده وقت ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

بازگشت به نگارخانه
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله