پیوندها
نظر سنجي

کلید واژه : امام خمینی

قبیله من همه عالمان دین بودند...؛
عبادت بجز خدمت خلق نیست...؛
جهان را چو باران به بایستگی؛ روان را چو دانش به شایستگی...؛
آیت‌الله محمدی عراقی: حضور گسترده مردم در انتخابات حفظ امانتی است که شهدا به ما سپرده‌اند
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله