پیوندها
نظر سنجي

کلید واژه : شهيد حاج آقا بهاء الدين عراقی

قبیله من همه عالمان دین بودند...؛
جهان را چو باران به بایستگی؛ روان را چو دانش به شایستگی...؛
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله