پیوندها
نظر سنجي

کلید واژه : علي قدوسي

عبادت بجز خدمت خلق نیست...؛
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله