پیوندها
نظر سنجي

کلید واژه : آیت‌الله خامنه‌ای

عبادت بجز خدمت خلق نیست...؛
جهان را چو باران به بایستگی؛ روان را چو دانش به شایستگی...؛
چرا آیت الله محمدی عراقی برای من قابل احترام است؟
پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله