پیوندها
نظر سنجي

خبر و تحلیل روز

تاریخ و ساعت ارسال :11 بهمن 1394 | 19:01

خبر تصویری


آیت الله محمود محمدی عراقی، امروز با حضور در مسجد پردیس کرمانشاه، به دیدار و صحبت با جمعی از مردم مؤمن و انقلابی این شهرستان در زمینه مسائل روز و مشکلات جاری پرداختند.کلید واژه ها :

محمود محمدی عراقی محمدی عراقی mohammadi araghi کرمانشاه استان کرمانشاه مسجد پردیس مشکلات

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله