پیوندها
نظر سنجي

خبر و تحلیل روز

تاریخ و ساعت ارسال :23 دی 1394 | 13:01

زنگ خطر سقوط آل سعود به صدا در آمده است؛


آیت الله محمود محمدی عراقی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)٬ اظهار کرد: جنایتی که توسط دولتمردان بی تجربه و نادان دولت سعودی به وقوع پيوست٬ هيچ نفعی نه برای خاندان آل سعود داشت و نه برای کشورشان منفعتی را حفظ می کرد. مشخص است که این اتفاق برای جهان اسلام هم منفعتی نداشته است. وی ادامه داد: این جنایت به اسلام ضرر زده و باعث گسترش تفرقه بين مسلمانان شده است و حتی باعث میشود که به تدبير کسانی که در راس قدرت عربستان هستند شک کنيم٬ بنابراین در محکوميت این مساله شکی نيست و همه دنيا آن را محکوم کردند. در ایران هم علمای اهل سنت و هم شيعيان این اتفاق را محکوم کردند. این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: علی رغم حاتم بخشیهای عربستان به دنيای غرب٬ جهان غرب نيز در محکوميت این حرکت حرف هایی زد. همه دنيا می دانند که این اتفاق کاری زشت و اشتباه بوده است؛ چرا باید یک روحانی آزاد و مبارز را که هيچ جرمی انجام نداده و کسی را نيز به مبارزه مسلحانه دعوت نکرده٬ تنها به جرم انتقاد صریح اعدام کنند. وی با بيان اینکه حتی اگر منفعت اقتصادی نيز درميان باشد هيچ کس این کار وحشيانه را تایيد نمیکند، تصریح کرد: انتظار ما از کشورهای غربی و مجامع حقوق بشر در برابر فاجعه شهادت انسانهای شریف این است که با کنشی دقيق و صریح انتقادشان را به عربستان نشان دهند. همه زشتی و محکوميت این کار بر کسی پوشيده نيست و همه می دانند که اتفاق رخ داده در عربستان برای منطقه بد خواهد بود. محمدی عراقی خاطر نشان کرد: با این جنایت گویا زنگ خطری برای سعودیها به صدا درآمده است و صدایی که به گوش می رسد صدای آغاز سقوط آنها است. تحرکات زیادی در منطقه و سطح بين الملل برای کنترل این واکنشها به وجود آمده است. وی گفت: کشورهای غربی بعد از آن که کشور ما موضع گيری کرد این اتفاق را محکوم کردند.

حادثه نامطلوب و غير قانونی که در رابطه با سفارت و کنسولگری عربستان در ایران اتفاق افتاد٬ از نظر ما کمی مشکوک است. از این نظر مشکوک که آگاهانه یا ناآگاهانه این کار به نفع عربستان شد و افکار عمومی از جنایت عربستان به سمت دیگری معطوف شدند.این حرکت غير قانونی شدت حمله ای که در سرتاسر دنيا عليه عربستان ایجاد شده بود را کاهش داد و از مسير خودش منحرف شده بود. حالا این اتفاق باعث بهانه جویی های عربستان و غرب عليه ایران شده است. این عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: زمانی که برای سفارتهای ما در کشورهای غربی و عربی حوادث مشابه از سوی تروریستها شکل گرفته بود شاهد موج محکوميت عليه چنين جنایاتی از سوی دولتمردان این کشورها نبودیم. آخرین اتفاق مشابهی که عليه ما رخ داد در بيروت بود که موجب کشه شدن رایزن فرهنگی کشورمان شد. این برخوردها سياستهای دوگانه ای است که وجود دارد.

وی در پایان با اشاره به ضرورت وحدت در انتخابات پيش رو گفت: ما وحدت و یکپارچگی خود را در هر حالی بویژه در انتخابات پيش رو حفظ خواهيم کرد تا با انسجاممان یک اتفاق خوب را در انتخابات رقم بزنيم.کلید واژه ها :

استان کرمانشاه mohammadi araghi محمدی عراقی محمود محمدی عراقی کرمانشاه

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله