پیوندها
نظر سنجي

از نگاه دیگران

تاریخ و ساعت ارسال :20 دی 1394 | 00:01

حجت الاسلام و المسلمین رحیم جعفری، از روحانیون منطقه


حجت الاسلام و المسلمین رحیم جعفری، از روحانیون منطقه

علماء و بزرگان و شخصیت های مذهبی در جوامع، مثل نوری بوده و هستند که مأمن مردم بوده اند. بنابراین یکی از وظایف ما، به هر نوع برگزاری نکوداشت و گرامیداشت بزرگان علمی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی است که می توانند الگو و اسوه ی جامعه باشند.
یکی از گرفتاری های مهم جامعه ی ما در ارتباطات اجتماعی و اخلاقی این است که آن مدلی می تواند تأثیر بگذارد که آدم چیزی می تواند بگوید که حالا در مصدر حکومتی باشد یا در مصدر تدریس یا هر مصدر دیگری، تأثیرگذار خواهد بود که به اصطلاح خودت قبلاً عامل به آن چیزی که می گویی باشی و این پدر و پسر فاضل- مرحوم حاج آقا بزرگ و شهید بهاء الدین محمدی عراقی- حقیقتاً چنین بودند...کلید واژه ها :

mohammadi araghi استان کرمانشاه کرمانشاه محمود محمدی عراقی محمدی عراقی

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله