پیوندها
نظر سنجي

از نگاه دیگران

تاریخ و ساعت ارسال :22 دی 1394 | 00:01

؛"مرد جهاد و اجتهاد"؛ سيمای شهيد حادثه ترور 20 مرداد 1360 کرمانشاه از نگاه یکی از روحانيون مبارز استان؛


سيمای دو شهيد حادثه ی ترور بيستم مرداد 1360 کرمانشاه از نگاه یکی از روحانيون مبارز استان کرمانشاه

 «از ویژگی های روحانی شهيد محمدی عراقی٬ مردمی بودن و فروتنی بسيار٬ اخلاق اسلامی و ساده زیستن و شوق فراوان به دعا و تهجد و شب زنده داری بود و درس قرآن و شيفتگان فراوان داشت.» متن ذیل که در یکی از چندین مراسم بزرگداشت شهدای حادثه ترور بيستم مرداد 1360 کرمانشاه ميان ميهمانان توزیع شده٬ نگاهی اجمالی دارد بر احوال دو شهيد این ترور ننگين توسط منافقين٬ که به گفته ی همسر شهيد محمدی عراقی زیر نظر و به اهتمام مرحوم آیت الله حاج شيخ مجتبی حاج آخوند (ره) از نزدیک ترین علمای مبارز منطقه به آن شهيد والامقام٬ تهيه و تدوین شده است. این متن با وجود ایجاز و اختصار٬ واجد اطلاعات ذی قيمتی درباره ی هر دو شهيد است.

«إَِّن الَِّذیَنَقاُلواَربَُّنا اللَُّهُثَّم اْسَتَقاُموا تََتَنَّزُلَعلَْيِهُم اْلَمَلائَِکُة أََّلا تََخاُفواَوَلا تَْحَزُنواَوأَْبِشُروا بِاْلَجَّنِة الَّتِیُکْنُتْمُتوَعُدوَن؛ آنان که گفتند محققاً پروردگار ما خداست و بر این ایمان پایدار ماندند٬ فرشتگان (رحمت) بر آنان نازل شوند (و مژده دهند) که دیگر هيچ ترسی (از آینده) و اندوهی (از گذشته) نداشته باشيد و شما را به همان بهشتی که (انبياء) وعده دادند بشارت باد».

(سوره ی مبارکه ی فصلت٬ آیه ی شریفه ی 30)

گرچه عزیزان ارزشمندی را از دست دادیم لکن هدف به قوت خود باقی است.

امام خمينی (ره)

 

روحانی مردمی و فروتن

مرد جهاد و اجتهاد٬ روحانی شهيد٬ حضرت حجت الاسلام حاج بهاء الدین عراقی فرزند آیت الله حاج آقا بزرگ عراقی امام جمعه ی محترم شهرستان کنگاور٬ در سال 1307 در خانواده ی اصيل علمی و تقوی و جهاد و اجتهاد در کنگاور متولد شد و پس از طی تحصيلات مقدماتی در سال 1321 برای ادامه ی تحصيل به قم مهاجرت فرمود. متجاوز از 25 سال در محضر استادان حوزه ی علميه از جمله مرحوم آیت الله العظمی بروجردی٬ مرحوم آیت الله محقق داماد٬ حضرت آیت الله العظمی امام خمينی و حضرت آیت الله حائری به کسب علوم و معارف اسلامی اشتغال داشته و از همان آغاز از شاگردان نمونه و از شيفتگان رهبر عاليقدر انقلاب و بنيانگذار جهموری اسلامی ایران حضرت امام خمينی بودند. شهيد محمدی عراقی پس از طی مراتب عالی علمی و رسيدن به درجه ی اجتهاد٬ در سال 1347 برای انجام رسالت الهی خویش به شهرستان باختران (کرمانشاه امروز) هجرت کردند و در سنگر مسجد و حوزه ی علميه به خدمات علمی و عملی خود ادامه دادند. در اوج حرکت انقلاب اسلامی ملت ایران٬ آن روحانی مبارز٬ همواره در پيشاپيش سيل خروشان توده های مردم به پيکار با رژیم طاغوت ادامه داده و در این راه از هرگونه بازداشت و شکنجه استقبال کردند. و بعد از انقلاب نيز به امر و نصب امام به مقام قضاوت در دادگاه انقلاب منصوب شدند. از ویژگی های این روحانی شهيد مردمی بودن و فروتنی بسيار٬ اخلاق اسلامی و ساده زیستن و شوق فراوان به دعا و تهجد و شب زنده داری بود و درس قرآن او شيفتگان فراوان داشت. از تقریرات علمی ایشان درس اصول حضرت امام خمينی است که به خط خود ایشان موجود است و در زمان حيات آماده چاپ بود که چون بعضی دیگر از شاگردان امام اقدام به چاپ آن کردند٬ ایشان از انتشار نوشته ی خود منصرف شدند. شهيد محمدی عراقی اخيراً بنابر تقاضای مردم و به حکم وظيفه ی شرعی همچنان به خدمات اسلامی خود ادامه دادند و در انتخابات ميان دوره ای مجلس به عنوان کاندیدای شهر باختران شرکت کردند و با رأی مردم به دور دوم راه یافتند.

ایشان سرانجام در شامگاه سه شنبه 1361/5/20 در حال مراجعت از مسجد پس از اقامه ی نماز جماعت به اتفاق پدر بزرگوارشان و برادر پاسدار شهيد عليرضا یوسف پور مورد اصابت گلوله مزدوران آمریکا قرار گرفت و پس از 53 سال خدمات صادقانه در لباس سربازی ولی عصر امام زمان (عج) به آرزوی هميشگی خود در شهادت فی سبيل الله رسيد و به لقاء معشوق شتافت. از این شهيد 9 فرزند (5 پسر و 4 دختر) به جای مانده است. پسر بزرگ ایشان ثقه الاسلام شيخ محمود٬ از طلاب جوان و فعال حوزه ی علميه ی قم می باشد.

 

جوان مؤمن و برومند

برادر حزب اللهی و جوان مؤمن و برومند٬ شهيد علی رضا یوسف پور در سال 1339 در ميان خانواده ای مذهبی و معتقد پا به عرصه ی هستی نهاد. از همان ابتدای رشد در محيط مناسب و مذهبی خانواده تربيت یافت و در دوران نوجوانی با علاقه به جلسات مذهبی در جهت درک هرچه بيشتر مفاهيم اسلامی کوشش می کرد. در اوائل اوج گيری انقلاب بود که به لحاظ نياز انقلاب اسلامی به فعاليت و از خود گذشتگی جوانان٬ این برادر شهيد درس را رها کرد و با همکاری عده ای دیگر از دوستان و همرزمانش بسياری از تظاهرات و راهپيمایی ها و تکثير اعلاميه ها و درگيری با مأمورین را پایه ریزی می کردند تا آن که بالاخره به لطف خداوند انقلاب در 22 بهمن ماه سال 1357 به پيروزی رسيد و این برادر با علاقه ی هرچه تمام تر در این مسير تلاش می کرد. در روز اول فروردین ماه سال 1358 یعنی یک ماه و هفت روز از پيروزی انقلاب گذشته٬ شهيد یوسف پور برای مبارزه با ضد انقلاب به همراه دیگر دوستان خویش همچون شهيدان امير و حسين اشک تلخ و امير منصور شاه رضائی راهی کردستان شد و پس از مشقت ها به شهر خویش باختران (کرمانشاه) بازگشت و در جبهه ی داخلی عليه منافقين و توطئه گران از بذل جان و مال خویش دریغ نداشت.

بارها اسم این شهيد عزیز با القابی متفاوت در روزنامه های گروهک های مزدور به چاپ رسيد. در ابتدای شروع جنگ تحميلی به همراه استاد عزیزش و دیگر برادران راهی جبهه سر پل ذهاب شد و در خط مقدم جبهه زحمت می کشيد تا این که مورد اصابت خمپاره دشمن قرار گرفت و مجروح شده و مدتی در بيمارستان پادگان ابوذر٬ سپس مدتی در بيمارستان باختران بستری و مدتی نيز برای معالجه راهی تهران شد. پس از بازگشت او از تهران به علت شهادت عده ای از دوستانش در جبهه تصميم به بازگشت به جبهه را داشت که به علت تشدید فعاليت منافقين و برنامه های ترور این گروهک های آمریکایی­ روسی در شهر ماند و به علت ارادت خاصی که به روحانيت تشيع داشت٬ به همراه یکی دیگر از دوستان خویش (منظور مرحوم محمد علی دریابار است) محافظت از روحانی بزرگوار شهيد حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی را عهده دار گردید که در شبی تاریک به هنگام بازگشت از مسجد٬ بعد از نماز مغرب و عشاء مورد اصابت گلوله ی منافقين ضد خدا قرار گرفت و به همراه روحانی عزیزمان حاج آقا بهاء الدین محمدی عراقی به شهادت رسيد تا خون پاکش رسواگر کسانی باشد که با چهره ی نفاق خویش در جهت مخدوش نشان دادن چهره ی این عزیز از دست رفته کوشش می کردند. روحش شاد.

منبع مقاله :

ماهنامه ی فرهنگی تاریخی شاهد یاران٬ دوره ی جدید٬ شماره ی ٬69 مردادماه 1390کلید واژه ها :

استان کرمانشاه mohammadi araghi محمود محمدی عراقی کرمانشاه محمدی عراقی

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله