پیوندها
نظر سنجي

از نگاه دیگران

تاریخ و ساعت ارسال :26 دی 1394 | 00:01

حضرت آیت الله جعفر سبحانی


از عوامل تحکیم اخلاق  وارزش ها در جامعه، وجود عالمان پرهیزگار و  قله های فضیلت در قلمرو علم و عمل است. این نوع افراد که نمونه های اخلاق و به تعبیر قرآن اسوه و الگو برای پویندگان راه سعادت و کمالند ، با کردار و رفتار خود جامعه را به سوی کمال سوق میدهند و از مصادیق بارز " کونو دعاه الناس به غیر السنتکم" میباشند.

...

مرحوم آیت الله حاج شیخ محمدباقر محمدی و فرزند بزرگوار وی آیت الله شهید شیخ بهاءالدین محمدی ، رضوان الله تعالی علیهما، دو ستاره درخشان در آسمان تقوا و پرهیزگاری بوده ، سیما و رفتار آنان سراسر اخلاق  و تربیت بود و هر فردی را به ارزش های بالا سوق میداد.

این دو شخصیت بزرگ که شاخه ای از شجره طیبه یعنی مرحوم حاج شیخ محمد عراقی - رضوان الله تعالی علیه - بودند که میتوان همگان را مصداق آیه مبارکه ( کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الا مثال للناس لعلهم یتذکرون).

این جانب صمیمانه ترین تبریکات خود را به وارث کمالات ایشان جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای {محمود} محمدی عراقی تقدیم داشته و از اینکه به درک فیض این محفل با شکوه موفق نشدم ، بسیار معذرت و پوزش می طلبم ولی خواستم با یک نخ در شمار خریداران یوسفان زمان قرار گیرم.

ضمنا در پایان درود خود را به روان یکی از شاخه های این شجره طیبه ، مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبی محمدی عراقی می فرستم. آن مرد بزرگ که خدمات ارزنده ای از طریق قلم و بیان انجام داده و حقیعطیم بر ما دارد.

سلام الله علی الماضین من هذاالبیت و حفظ الله الباقین منهم

جعفر سبحانی، موسسه امام صادق (ع)- پانزدهم مرداد ماه 1385کلید واژه ها :

mohammadi araghi استان کرمانشاه کرمانشاه محمود محمدی عراقی محمدی عراقی

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله