پیوندها
نظر سنجي

خبر و تحلیل روز

تاریخ و ساعت ارسال :05 شهریور 1396 | 11:05

پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران با کنفرانس اسقفان سوئیس


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درسخنرانی خود در پنجمین دور گفت‌وگوی دینی ایران با کنفرانس اسقفان سوئیس، گفت: گروه‌های مذهبی عقل‌گریز و عقل‌ستیز عامل پیدایش اندیشه‌های افراطی در تاریخ ادیان هستند.

آیه الله محمدی‌عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین  دور گفت‌وگوی دینی ایران با کنفرانس اسقفان سوئیس، از رابطه عقل و دین به عنوان بنیادی‌ترین مسئله در واکاوی اندیشه افراطی مذهبی یاد کرد.

وی اظهار کرد: یکی از پر چالش‌ترین مسائل در تاریخ ادیان، بلکه در تاریخ تفکر بشری و آنچه امروز «فلسفه دین» نامیده می‌شود، پرسش از رابطه و نسبت عقل و دین بوده و هست؛ این مسئله قرن‌ها متفکران را به خود مشغول کرده است.

نماینده خبرگان رهبری افزود: هر ساله در مغرب‌زمین و نیز در جهان اسلام، صدها کتاب و مقاله و گزارش‌ها و پژوهش‌ها در این باره منتشر می‌شود و بخشی از این آثار به چیستی عقل و چیستی دین می‌پردازد. توجه به این نکته ضروری است که تبیین نسبت عقل و دین به تعریف ما از آن دو بستگی دارد.

وی یکی از مهم‌ترین علل و عوامل پیدایش و رشد اندیشه‌ها و گرایش‌های افراطی در جوامع اسلامی و نیز، در جوامع مسیحی را برداشت منفی از رابطه عقل و دین و کنار زدن عقل از ساحت دین و خالی  ماندن عرصه دین و علوم دینی از تفکر عقلی، مطرح کرد.

آیه الله محمدی‌عراقی خاطرنشان کرد: در عالم مسیحیت و جهان اسلام در طول تاریخ، گروه‌ها و نحله‌هایی پدید آمدند که بین این دو موهبت بزرگ الهی که خداوند به انسان عطا فرموده، یعنی عقل و دین، فاصله انداختند و حتی به تضاد و جنگ بین آن دو قائل شدند؛ تا آنجا که هرگاه عقل از دری وارد شود دین و ایمان ناگریز باید از سوی دیگر خارج شود و صحنه را ترک کند و از سوی دیگر، عقل کنار گذاشته می‌شود تا جا برای ایمان باز شود.

وی به سه دسته «عقل گرا»، «عقل گریز» و «عقل ستیز» اشاره و تصریح کرد: این چالش در بسیاری از مقاطع تاریخی آنچنان گسترش یافته و در اصحاب ادیان نفود کرده که آنها را به سه دسته «عقل گرا»، «عقل گریز» و «عقل ستیز» تقسیم شده است. یکی از بسترهای فکری و فرهنگی برای پدید آمدن، رواج و رونق مکتب‌ها و اندیشه‌های افراطی و خشونت طلب در تاریخ ادیان همین گروه‌های مذهبی عقل گریز و بلکه عقل ستیز بوده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این تفکر غلط و باطل همان شجره خبیثه‌ای است که میوه تلخ و مسموم خشونت را به بار می‌آورد و انسان را نه تنها از هم جدا می‌کند بلکه به نام دین به جان هم می‌اندازد.

وی افزود: البته قاطبه اندیشمندان، متفکران و علماء دین و به ویژه حکماء و فیلسوفان و عالمان اخلاق و سیاست و حتی فقیهان برجسته مسلمان و مسیحی هیچگاه با این نحله‌ها موافق نبوده‌اند بلکه همواره با آنها مخالفت کرده و در مقابل آنها ایستاده‌اند.

ایشان تأکید کرد: این اندیشمندان نه تنها بر سازگاری عقلانیت و دیانت تأکید کرده‌اند بلکه بسیاری از آنها جوهر دین را عقل و آن را بزرگترین نعمت و موهبت الهی به انسان و ما به الامتیاز انسان از موجودات دیگر معرفی کرده‌اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به پیدایش گروه‌های افراطی اشاره کرد و گفت: آنچه مایه تأسف است، پیدایش گروه‌های عقل گریز بلکه عقل ستیز است. این گروه‌های افراطی، منشأ بسیاری از گرفتارها، جنگ‌ها، خشونت‌ها و ناملایمات‌ شدید و حتی برادرکشی بین خود و مسلمانان هستند.

وی در سخنان پایانی خود، به بسترهای دینی ظهور نحله‌های افراطی و خشونت طلب در اسلام و تأثیر سیاست‌های قدرت‌های بزرگ در رشد افراطی‌گری و تقویت گروه‌های تروریستی، اشاره کرد.

 کلید واژه ها :پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله