پیوندها
نظر سنجي

خاطرات

تاریخ و ساعت ارسال :01 دی 1394 | 16:01

سیاست دینی، دین سیاسی


آیت الله محمود محمدی عراقی:

من هیچ وقت یک سیاستمدار حرفه ای نبودم اما به عنوان کسی که به سیاست هم "از منظر دین و فرهنگ" نگاه می کند، می توان من را معرفی کرد.

وقتی رژیم شاه متوجه شد که نمی‌تواند حریف مردم و امام(ره) شود و توانایی نگه داشتن امام(ره) را ندارد، تصمیم گرفت ایشان را آزاد کند. "رئیس ساواک" در همان ایام به دیدار امام رفته بود و گفته بود آقا سیاست یعنی پدر سوختگی، این را بگذارید برای ما، شأن شما اجل بر این است که وارد سیاست شوید. امام در پاسخ فرمودند «سیاست به این معنایی که شما می گویید، در قاموس ما وجود ندارد، سیاستی که ما می گوییم عین دیانت است.» با این نگاه، دین از سیاست قابل تفکیک نیست. یکی از ابعاد مهم زندگی انسان، "بعد اجتماعی" است که سیاست در زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی دارد.کلید واژه ها :

mohammadi araghi استان کرمانشاه کرمانشاه محمود محمدی عراقی محمدی عراقی

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله