پیوندها
نظر سنجي

خاطرات

تاریخ و ساعت ارسال :25 بهمن 1394 | 19:20

خاطره ای از مهدی محمدی عراقی از فروردین 1359 در جبهه ی "بازی دراز"


مهدی محمدی عراقی (اخوی آیه الله محمدی عراقی) نقل می کند...؛

 

در فروردین سال 59 ( اولین نوروز جنگ تحمیلی ) در جبهه ی بازی دراز بودیم در ابتدای شب، شهید عبدالحسین سمیعی خیلی جدی به نگهبان بسیجی گفت: یک عراقی داره میا (به لهجه ی شیرین کرمانشاهی خوانده شود) شهید حسن سلطانی دانش آموز دبیرستان شریعتی کنگاور گلن گدن کشید و به زانو شد و آماده تیراندازی ....

در این وقت شهید سمیعی خنده ملیحی کرد و گفت "شوخی کردم کره! ای رفیقمانه کر حاج آقا بها ست نزنی خانمان خراب کنی (با لهجه ی کرمانشاهی خوانده شود)" و خنده ی شهید حسن سلطانی ...کلید واژه ها :پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله