پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه

مرقومه مقام معظم رهبری به کنگره بزرگداشت 400 شهید کنگاور

مرقومه مقام معظم رهبری به کنگره بزرگداشت 400 شهید کنگاور-خطاب به کنگره بزرگداشت شهدای کنگاور، مقام معظم رهبری مرقومه ای را در پاسخ به آیت الله عراقی ارسال داشته و سلام خود را نثار این بزرگ مردان تاریخ نمودند

مرقومه مقام معظم رهبری به کنگره بزرگداشت 400 شهید کنگاور

خطاب به کنگره بزرگداشت شهدای کنگاور، مقام معظم رهبری مرقومه ای را در پاسخ به آیت الله عراقی ارسال داشته و سلام خود را نثار این بزرگ مردان تاریخ نمودند

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله