پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه

جمع سرداران

جمع سرداران- حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در کنار سردار شهید علی هاشمی /#/  سردار محمدعلی(عزیز) جعفری(فرمانده فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)   /#/  سردار شهید احمد سوداگر   /#/  سردار محمدرضا زاهدی

جمع سرداران

حجت الاسلام محمود محمدی عراقی در کنار سردار شهید علی هاشمی /#/ سردار محمدعلی(عزیز) جعفری(فرمانده فعلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) /#/ سردار شهید احمد سوداگر /#/ سردار محمدرضا زاهدی

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله