پیوندها
نظر سنجي

نگارخانه

شهرستان شاهرود

شهرستان شاهرود-آیت الله عراقی در کنار مرحوم حجت الاسلام حسینی شاهرودی، نماینده اسبق شاهرود در مجلس شورای اسلامی

شهرستان شاهرود

آیت الله عراقی در کنار مرحوم حجت الاسلام حسینی شاهرودی، نماینده اسبق شاهرود در مجلس شورای اسلامی

پرسش و پاسخ مستقیم
با آیت الله